Moje obrazy w malarstwie, Wojciech Tratkiewicz, 2006

Malarstwo jest emocją, emocją zdyscyplinowaną czyli ujętą w formę. Czy tego chcę czy nie, cały czas toczy się walka pomiędzy tymi elementami. Moje obrazy powstają bardzo długo. Często wracam do prac , które malowałem już kilka miesięcy i nie uważam , że są skończone. Mógłbym malować je latami. Obraz powinien dążyć do scalenia, do jedności, do pogodzenia w jeden spektakl wszystkich elementów. Panują tutaj proste zasady: kolor, walor, przestrzeń i podział. Roboty starczy do końca życia.

Wojciech Tratkiewicz, Luty 2006